sosublog.dk

sosublog.dk

SOSU Århus

Gå til bibliotekets hjemmeside: www.sosubibliotek.dk

sosuordbogen.dk

Nyt om hjemmesiderOprettet af Michael Pilgaard ons, marts 07, 2012 14:00:04

Sosuordbogen er en ny online ordbog, der er udviklet som et samarbejde mellem fire social- og sundhedsskoler, heriblandt Århus Social- og Sundhedsskole. Målgruppen for ordbogen er elever på grundforløbet for voksne med dansk som 2. sprog.

Webadressen er www.sosuordbogen.dk

Ordbogen er meget visuelt orienteret. Som supplement til de skriftlige ordforklaringer, findes der mulighed for lydoplæsning af alle ordene. Desuden indeholder ordbogen en række billed- og videoforklaringer.

Se også app versionen..

Antallet af opslagsord er desværre endnu begrænset til størrelsesordenen 350. Til sammenligning indeholder 'Din danske ordbog' af Chr. Aagaard over 35.000 ord. Den praktiske anvendelighed af ordbogen er derfor endnu beskeden. Men det kan der naturlighed rådes bod på med tiden, hvis ressourserne til en udbygning er til stede.