sosublog.dk

sosublog.dk

SOSU Århus

Gå til bibliotekets hjemmeside: www.sosubibliotek.dk

SOSU Læringslab - LAERINGSLAB.DK

Nyt om hjemmesiderOprettet af Michael Pilgaard tir, oktober 25, 2016 14:09:02

SOSU Læringslab er en ny hjemmeside, der primært er til brug de elever på SOSU Århus, som har merit for et eller flere fag og derfor er visiteret til at følge mere selvstændige undervisningsforløb i skolens Læringslab regi.

Hjemmesiden bygger på anvendelsen af programmet pearltrees, der er et stærkt og fleksibelt redskab til at organisere og præsentere forskellige informationskilder. Nogle biblioteker rundt om i verden er begyndt at tage programmet i anvendelse. Jeg benytter det selv i forbindelse med biblioteksintroduktion til Sosubibliotek.

I programmet pearltrees er det nemt at samarbejde om at præsentere materiale indenfor et bestemt undervisnings- eller emneområde. Det kræver blot, at du opretter en profil og inviterer en anden indenfor.

I Læringslab vil det være relevant at etablere temasamlinger i forbindelse med elevernes læringsforløb. Det kan ske som led i et samarbejde mellem undervisere og læringslab. En temasamling kan bestå at film, artikler, hjemmesider etc. Eleverne kan få til opgave at besvare nogle refleksionspørgsmål i relation til materialet. Eller eleverne de kan integrere dele af materialet og personliggøre deres egen informationssamling, enten alene eller sammen med andre elever.

Desuden indeholder hjemmesiden en nem adgang til at streame et stadig større antal undervisnings- og TV-udsendelser.

Besøg laeringslab.dk