sosublog.dk

sosublog.dk

SOSU Århus

Gå til bibliotekets hjemmeside: www.sosubibliotek.dk

Nye bekendtgørelser

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, juni 12, 2015 08:40:52

Ministeriet har med baggrund i erhvervsuddannelsesreformen og i samarbejde med PASS udstedt nye bekendtgørelser for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundheds-uddannelsen.

Med reformen får hver uddannelse får sin egen uddannelses-bekendtgørelse og de nuværende fælles indgangsbekendt-gørelser ophører.

Reformen har især betydning for uddannelsernes struktur og de vigtigste ændringer kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Alle erhvervsuddannelser har fået indført et nyt grundforløb for unge (GF1), der kommer direkte fra folkeskolen. GF 1 varer 20 uger.
  • Hver uddannelse får sit eget grundforløb (GF2) som er målrettet uddannelsens jobområde. GF2 varer 20 uger og afsluttes med prøve, som skal bestås.
  • Den pædagogiske assistentuddannelse varer 3 år og 1½ måned incl. grundforløb.
  • Social- og sundhedsuddannelsen varer i alt 3 år og 10 måneder incl. grundforløb.
  • Voksne over 25 år kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Hovedforløbet er 10% kortere, og de kan få yderligere afkortning på baggrund af tidligere erhvervs-erfaring eller uddannelse.
  • Særligt motiverede elever kan vælge talentspor på hovedforløbet.

Det er PASS’ forventning, at de nye bekendtgørelser vil betyde et løft af uddannelsernes niveau.

Bekendtgørelse for den pædagogiske assistentuddannelse, nr. 298 af 24/03/2015 findes her

Bekendtgørelse for social- og sundhedsuddannelsen, nr. 500 af 22/04/2015 findes her

Kilde: www.passinfo.dk