sosublog.dk

sosublog.dk

SOSU Århus

Gå til bibliotekets hjemmeside: www.sosubibliotek.dk

Demens : berøvet og bedøvet

Nye bøger, artikler og filmOprettet af Michael Pilgaard fre, maj 08, 2015 10:17:31
BOG
Demens : berøvet og bedøvet - hvordan vi forandrer omsorgskulturen
Forlaget Hovedland. 2015
ISBN 9788770704809

Lån bogen i Sosubibliotek
Se forlagets beskrivelse af bogen nedenfor.
Husk at du først skal logge ind for at kunne reservere.

Af Al Power

Den måde, samfundet behandler ældre, der er ramt af demens, er en skandale, vi som samfund knap kan være bekendt. Mange enkeltsager er blevet præsenteret i medierne, men de ansvarlige myndigheder synes ikke at tage deres ansvar alvorligt, så kulturen kan forandres. Generelt fortsætter myndighederne dumstædigt efter de forskrifter, som er vedtaget. Efter den biomedicinske modforskrifter, som er vedtaget. Efter den biomedicinske model.

Demens – berøvet og bedøvet er skrevet af den amerikanske geriater og plejehjemslæge G. Allen Power. Om hans erfaringer med mennesker, der er ramt af demens. De påtvinges bl.a. psykofarmaka. Ikke fordi de er psykotiske, men fordi medicinen virker beroligende, sløvende.

Al Power foretager i bogen en kritisk gennemgang af de gængse behandlingsformer. Han viser, hvorledes mennesker, der lider af demens, må lide dobbelt: Først er de berøvet en stor del af deres åndsevner, dernæst bliver de bedøvet af medicin, så de er ude af stand til at mærke sig selv. På baggrund af videnskabelige studier og erfaringer gjort af personer med (tidligt diagnosticeret) demens og egne erfaringer konkluderer Al Power, at konventionel

demensbehandling bør ændres – gennemgribende.

Bogen er fuld af øjenåbnende, sørgelige men også opmuntrende historier. I stedet for kun at betragte personer med demens som afvigere vælger Power at betragte demens som et ”udviklingstrin”, der blot giver de demens-ramte færre, og andre, livsmuligheder.

Det er en kontroversiel og udfordrende bog. I Danmark er der et dusin plejehjem, der drives

efter de principper og erfaringer, som Al Power har gjort: Eden Alternative hjem.

Bogen henvender sig til alle demensramtes pårørende, til alle ansatte i ældreplejen, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og til ledere i ældresektoren. Bogen bør være obligatorisk læsning for praktiserende læger.

Forord af Rolf Bang Olsen – gerontopsykiater.Bogens oversætter, Christian Christensen, arbejder på et plejehjem i Odder.