sosublog.dk

sosublog.dk

SOSU Århus

Gå til bibliotekets hjemmeside: www.sosubibliotek.dk

Ny metode skal hjælpe demente

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, marts 20, 2015 10:33:49

Socialstyrelsen har udviklet en ny metode til at arbejde med demente og udadregerende borgere.

Metoden er testet på ni forskellige plejecentre. Erfaringerne herfra er testet af SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Læs mere og hent rapportenStabil udvikling i personalet i omsorg og pleje

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, marts 13, 2015 14:02:07
Personalet i kommunal og regional omsorg og pleje udgjorde 151.900 fuldtidsbeskæftigede i marts 2014. Det er stort set uændret i forhold til samme måned i 2013, hvor antallet udgjorde 151.400. Den største personalegruppe inden for omsorg, pleje og pædagogik er social- og sundhedshjælpere, som udgjorde 65.200 fuldtidsbeskæftigede. Det er 2,3 pct. færre end året før. Til gengæld er der kommet flere social- og sundhedsassistenter med en stigning på 4,9 pct. Antallet af fysioterapeuter, ergoterapeuter mv. er steget med 5,3 pct., pædagoger og lærere med 0,7 pct. og sygeplejersker med 2,9 pct. Alle disse ændringer er en fortsættelse af udviklingen fra 2012 til 2013, i omtrent den samme størrelsesorden. Beskæftigelsen er omregnet til fuld tid, og de 151.900 fuldtidsbeskæftigede fordeler sig på 192.500 personer.
Flest kvinder inden for omsorg og pleje

Omsorg og pleje er overvejende et arbejdsområde for kvinder, idet 84,7 pct. af de beskæftigede er kvinder. Af det samlede personale er 95 pct. eller 144.400 fuldtidsbeskæftigede ansat i kommunerne og 5,0 pct. eller 7.600 i regionerne. Omsorg og pleje omfatter hjemmepleje, plejehjem, genoptræning, botilbud til voksne, døgninstitutioner til børn og unge med særlige behov samt aktivitets- og samværstilbud mv.

12,6 pct. arbejder med hjælpefunktioner, ledelse og administration

Mens 87,4 pct. af personalet inden for omsorg og pleje arbejder med kerneopgaven, er 7,3 pct. af personalet beskæftiget med køkken-, rengørings- og viceværtfunktioner. De sidste 5,3 pct. arbejder med ledelse og administration.

Kilde: Danmarks StatistikFORSTÅ DET du er i bibliotekarens VOLD

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, marts 06, 2015 12:23:20
Er du informationskompetent? Kan du selv søge din information? Eller er du afhængig af din bibliotekar?

Jeg har spurgt skolens direktør.

Mediebiblioteket

InformationOprettet af Michael Pilgaard ons, marts 04, 2015 09:26:01
DR's Mediebibliotek er stedet hvor du kan søge og gemme medieklip.

Du kan organisere klippene i mapper og dele klippende med andre.

Se vejledning: Sådan bruger du Mediebiblioteket

Mediebiblioteket findes på adresserne dr.dk/skole og dr.dk/gymnasium

Sosubibliotek har nu fået UNI login

InformationOprettet af Michael Pilgaard tir, august 12, 2014 14:29:36
Sosubibliotek har nu fået UNI-login.

Det betyder, at du fremover skal anvende dit UNI-login for at se dine lån og reserveringer.


Selvbetjent udlån foregår som sædvanligt.

Bibliotekssystemet får UNI-login

InformationOprettet af Michael Pilgaard tir, juli 29, 2014 10:29:58

Bibliotekssystemet får UNI-login

Vi er ved at få omlagt bibliotekssystemet, så du fremover skal anvende dit UNI-login for at få adgang til at se dine lån og reserveringer. På grund at ferietid hos skolens IT-supportcenter, som skal inddrages i processen, tager det desværre nogen tid at få dette implementeret.

Baggrunden for omlægningen er et ønske om større sikkerhed. I en artikel i Politiken den 6. juli blev det beskrevet hvordan det var lykkedes nogle hackere at få adgang til nogle CPR-numre på et gymnasiebibliotek, der bruger samme system for vores. Vores system blev derfor forlangt lukket samme dag.

Selvbetjent udlån virker ikke i øjeblikket

Din brugeradgang til systemet er i øjeblikket helt lukket. Du har hverken adgang til din konto eller rettigheder til det selvbetjente udlån.

Udlån foregår derfor via bibliotekets personale de kommende dage.E-mails og SMS til dig

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, november 29, 2013 12:16:17
Sosubibliotek kan nu trække dine e-mail- og telefonoplysninger direkte ud fra Elevplan.

Biblioteket vil fremover blive løbende opdateret på ændringer i dine kontaktoplysninger. Vi vil derfor være mere sikre på, at meddelelser sendt til dig ryger det rigtige sted hen.

Det kan for eksempel være oplysninger om materiale der ligger klar til afhentning, en servicemeddelelse om snarlig aflevering eller - i sjældne tilfælde - en hjemkaldelse :-)Mandag Morgen

InformationOprettet af Michael Pilgaard ons, juni 19, 2013 15:07:41
Aftale om adgang til ugebladet Mandag Morgen

Som medarbejder ved Århus Social- og Sundhedsskole har du fri adgang til hele Mandag Morgens artikeldatabase, som opdateres med nye analyser og artikler hver uge.

Du kan vælge at modtage en mail fra Mandag Morgen hver søndag aften med et executive summary af de nyeste analyser.

Som elev har du også adgang til artiklerne fra Mandag Morgen, men på en anden måde.

Det vil som regel være en fordel for dig at starte med en emnesøgning i artikelbasen og derefter anvende henvisningerne herfra til fremfinde artiklerne fuldtekst i InfoMedia

Henvend dig i Sosubibliotek for vejledning

« ForrigeNæste »