sosublog.dk

sosublog.dk

SOSU Århus

Gå til bibliotekets hjemmeside: www.sosubibliotek.dk

Web-TV lukker 1. juli

InformationOprettet af Michael Pilgaard tir, maj 23, 2017 12:16:32

Fra denne dato har skolens elever ikke længere direkte adgang til at streame TV-udsendelser.

I stedet henvises til mitCFU, hvor skolens undervisere kan give elever adgang.

Video vejledningen viser hvordan.
Faglig formidling i digitale medier

InformationOprettet af Michael Pilgaard tir, maj 09, 2017 14:20:54
Hvilke digitale tekster oplever danskerne som klare og forståelige?

Se det overraskende svar herNy SOSU-uddannelse 2017

InformationOprettet af Michael Pilgaard tor, maj 19, 2016 12:18:28

Den nye uddannelse, som træder i kraft januar 2017, opdeler social- og sundhedsassistenten og social- og sundhedshjælperen i to selvstændige uddannelser. Meningen er blandt andet at skabe en tydeligere faglig profil omkring dem begge.

Fra 1. januar 2017 er social- og sundhedsassistentuddannelsen ikke længere en videreuddannelse af hjælperuddannelsen. Det bliver to separate uddannelser med hver deres faglige profiler.

Formålet med den nye social- og sundhedshjælper er at sikre en faglig selvstændig profil, der kan agere som den røde tråd i borgerens liv og hans eller hendes løbende kontakt med systemet.

I begge uddannelser er der desuden fokus på det tværfaglige samarbejde og tidlig opsporing i forhold til for eksempel demens og andre sygdomme.

Uddannelsesudvalget i PASS vil meget gerne have input fra skolerne og ønsker løbende dialog om fordele, ulemper og praktiske udfordringer ved den nye uddannelse.

LÆS MERE OM DE NYE UDDANNELSER HER

http://www.passinfo.dk/PASS-for-professionelle


Litterære julegodter for store og små

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, december 04, 2015 09:33:21
Se samlingen af julefortællinger for store og små på forfatterwebSpillefilm i undervisningen

InformationOprettet af Michael Pilgaard man, november 02, 2015 11:18:32
Vi lever i en digitaliseringstid. Det er derfor vigtigt at kende reglerne for brug af digitale medier i undervisningen.

Her følger en præcisering reglerne for brug af spillefilm i undervisningen.

Skolen har tilsluttet sig aftalen mellem KL og rettighedshaverne om brug af spillefilm i undervisningen. Det betyder, at det er tilladt for skolens undervisere at vise både danske og udenlandske spillefilm, der er enten købt eller lejet. Desuden er det tilladt for Sosubibliotek af indkøbe og udlåne spillefilm til brug for skolens undervisning.

Skolens undervisere kan låne spillefilm hos Center for Undervisningsmidler eller streame filmene fra adressen mitCFU.dk via UNI-login

Skolens elever kan kun streame fra mitCFU.dk, hvis en underviser i forvejen har været inde og booke adgang.

Aftalen omfatter IKKE Filmstriben

Det er ikke lovligt af streame spillefilm fra Filmstriben som led i undervisningen. Filmstriben er forbeholdt Folkebibliotekernes lånere til privat brug.

Læs mere om skolens Copydan aftaler på bibliotekets hjemmeside


Deltag i SkoDa brugerundersøgelse

InformationOprettet af Michael Pilgaard tor, august 20, 2015 09:38:06

Styrelsen for IT og Læring er igang med at undersøge hvilke databaser elever og undervisere på skolerne skal tilbydes adgang til.

Du har mulighed for at give din mening til kende ved at deltage i SkoDa brugerundersøgelsen. Det tager kun få minutter.

Følg link http://skoda.emu.dk/node/99.html
Ferielæsning

InformationOprettet af Michael Pilgaard tir, juni 23, 2015 09:42:12

Det er NU du skal bestille din ferielæsning
Benyt bestillingsfunktionen i bibliotek.dk og vælg Sosubibliotek som afhentningssted. Sidste udbringning fra folkebiblioteket er torsdag den 2. juli.


Mangler du inspiration?
Et oplagt sted at søge inspiration til din ferielæsning er Litteratursiden. Her findes mange forskellige boglister med idéer til ferielæsning. Se for eksempel

Noget der ligner - en metaliste

A - Å Alfabetisk oversigt

Klassikere

Litteraturlister der er relevante for SosuNye bekendtgørelser

InformationOprettet af Michael Pilgaard fre, juni 12, 2015 08:40:52

Ministeriet har med baggrund i erhvervsuddannelsesreformen og i samarbejde med PASS udstedt nye bekendtgørelser for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundheds-uddannelsen.

Med reformen får hver uddannelse får sin egen uddannelses-bekendtgørelse og de nuværende fælles indgangsbekendt-gørelser ophører.

Reformen har især betydning for uddannelsernes struktur og de vigtigste ændringer kan sammenfattes i følgende punkter:

  • Alle erhvervsuddannelser har fået indført et nyt grundforløb for unge (GF1), der kommer direkte fra folkeskolen. GF 1 varer 20 uger.
  • Hver uddannelse får sit eget grundforløb (GF2) som er målrettet uddannelsens jobområde. GF2 varer 20 uger og afsluttes med prøve, som skal bestås.
  • Den pædagogiske assistentuddannelse varer 3 år og 1½ måned incl. grundforløb.
  • Social- og sundhedsuddannelsen varer i alt 3 år og 10 måneder incl. grundforløb.
  • Voksne over 25 år kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Hovedforløbet er 10% kortere, og de kan få yderligere afkortning på baggrund af tidligere erhvervs-erfaring eller uddannelse.
  • Særligt motiverede elever kan vælge talentspor på hovedforløbet.

Det er PASS’ forventning, at de nye bekendtgørelser vil betyde et løft af uddannelsernes niveau.

Bekendtgørelse for den pædagogiske assistentuddannelse, nr. 298 af 24/03/2015 findes her

Bekendtgørelse for social- og sundhedsuddannelsen, nr. 500 af 22/04/2015 findes her

Kilde: www.passinfo.dk

Næste »